Văn bằng 2

Lịch ôn tập thi tuyển sinh văn bằng 2 năm 2019.

19-08-2019

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lịch ôn tâp thi tuyển sinh văn bằng 2 năm 2019 (đối tượng tốt nghiệp văn bằng 1 thuộc khối ngành sức khỏe)

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác: