Tin tức -Truyền thông

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Các gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ, dịch vụ vệ sinh và dịch vụ trông giữ xe.

02-10-2019

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 1: Cung cấp dịch vụ bảo vệ của Trường Đại học Y Hà Nội

 

 

 

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 1: Cung cấp dịch vụ trông giữ xe của Trường Đại học Y Hà Nội

 

 

 

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 1: Cung cấp dịch vụ vệ sinh của Trường Đại học Y Hà Nội

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: