Tin tức -Truyền thông

LUẬT GIÁO DỤC

03-10-2019

Luật Giáo dục được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Thực hiện kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục.

Phòng Tuyên huấn xin gửi tới quý độc giả nội dung chi tiết Luật Giáo dục Tại đây.

Nguồn thuvienphapluat.vn (Phòng TH sưu tầm)

Các tin khác: