Học bổng

Học bông Tâm Minh Đường

10-10-2019

Nhằm hỗ trợ sinh viên có thành tích xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn, Công ty TNHH Tâm Minh Đường phối hợp với BCH Hội sinh viên dành tặng học bổng cho 02 sinh viên khối Y1. Chi tiết tiêu chí xem tại Thông báo đính kèm. Thời gian nộp hồ sơ được ra hạn đến ngày 14/10/2019 Nơi nộp hồ sơ: P.111 - KTX 5 tầng

Thông báo học bổng Tâm Minh Đường xin vui lòng xem tại đây

Các tin khác: