Học viên - Sinh viên

Thông báo về việc tham dự Giao lưu, Đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo Nhà trường với đại diện sinh viên, học viên năm 2019

11-10-2019

Thực hiện Kế hoạch hoạt động chủ yếu của Nhà trường năm 2019. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc tổ chức giao lưu, đối thoại trực tiếp với đại diện học viên, sinh viên hàng năm.

Thông báo xin mời tải file tại đây.

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: