Tin tức -Truyền thông

Thông báo kết quả của Hội đồng xét chọn Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

25-10-2019

 

Nội dung Thông báo:

 

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: