Tin tức -Truyền thông

Thông báo số: 1836/TB - ĐHYHN

25-10-2019

Kể từ ngày 01/11/2019 đơn vị bảo vệ sẽ thu phí trông xe với các xe không có "Logo biển xe ra vào trường" và "Thẻ xe ô tô" mới.

Nội dung chi tiết:

 

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: