Thông báo

Thông báo tiếp nhận hồ sơ khóa học về Phương pháp giảng dạy và học tiếng Pháp giao tiếp và tiếng Pháp chuyên ngành Y khoa tại Nice - Cộng hòa Pháp năm 2019 - 2020 (Thông báo lần 1)

01-11-2019

Thông báo tiếp nhận hồ sơ khóa học về Phương pháp giảng dạy và học tiếng Pháp giao tiếp và tiếng Pháp chuyên ngành Y khoa tại Nice - Cộng hòa Pháp năm 2019 - 2020 (Thông báo lần 1)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ khóa học về Phương pháp giảng dạy và học tiếng Pháp giao tiếp và tiếng Pháp chuyên ngành Y khoa tại Nice - Cộng hòa Pháp năm 2019 - 2020 (Thông báo lần 1)

Chi tiết xem tại đây

Phòng QLĐT Đại học

Các tin khác: