Tin tức -Truyền thông

Thông báo làm thẻ xe máy cho VC, NLĐ Trường Đại học Y Hà Nội

01-11-2019

Từ ngày 15/9/2019, Nhà trường ký hợp đồng với đơn vị trông giữ xe mới là Công ty dịch vụ HDV. Vì vậy, để thuận tiện cho công tác gửi xe của viên chức và người lao động, Trường Đại học Y Hà Nội kính đề nghị các đơn vị phổ biến tới toàn thể viên chức và người lao động của đơn vị để rà soát và đăng ký danh sách xin cấp thẻ gửi xe máy.

 

 

 

Danh sách đăng ký (theo Mẫu) gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 09/11/2019. Người nhận: ThS.Nguyễn Thế Anh, ĐT: 0345699998, phòng 207, nhà A1 (bản mềm gửi về địa chỉ email: anh82cu@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn./. 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: