Thông báo

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIẾNG ANH LẦN 6 CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

30-10-2019

Dành cho TẤT CẢ sinh viên trường Đại học Y Hà Nội

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIẾNG ANH LẦN 6 CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Download thông báo và biểu mẫu tại đây!

Phòng QLĐTĐH

Các tin khác: