Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc cải tạo sửa chữa trong Trường Đại học Y Hà Nội

30-12-2019

Trong tuần lễ đầu tháng 12/2019, Nhà trường đã tiến hành triển khai công trình Cải tạo hạ tầng tổ chức giao thông và để xe gồm các hạng mục: Cải tạo, sửa chữa cổng, hàng rào, sơn vạch kẻ đường, biển báo giao thông và chỉ dẫn giao thông…

Căn cứ theo quyết định số 4436/QĐ-BYT ngày 27/9/2019 về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo hạ tầng tổ chức giao thông và để xe của Trường Đại học Y Hà Nội; trong tuần lễ đầu tháng 12/2019, Nhà trường đã tiến hành triển khai công trình Cải tạo hạ tầng tổ chức giao thông và để xe gồm các hạng mục: Cải tạo, sửa chữa cổng, hàng rào, sơn vạch kẻ đường, biển báo giao thông và chỉ dẫn giao thông…

Công trình cải tạo sửa chữa này sau khi hoàn thiện, sẽ góp phần nâng cao điều kiện về cơ sở vật chất hạ tầng giao thông, hạ tầng bố trí khu để xe, đảm bảo thuận lợi việc lưu thông trong và ngoài Trường. Đồng thời, sẽ tạo nên môi trường cảnh quan sạch, đẹp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu cần thiết của cán bộ, viên chức, giảng viên, học viên, sinh viên và khách đến liên hệ với Nhà Trường.

Dự kiến thời gian hoàn thành: Tháng 3/2020.

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: