Đào tạo đại học

Thông báo về việc thi tốt nghiệp Bác sĩ Y học dự phòng VB2, liên thông năm 2020 và lịch thi tháng 1/2020

08-01-2020

Thông báo về việc thi tốt nghiệp lần 1 cho Bác sĩ Y học dự phòng Văn bằng 2 khóa 4, Bác sĩ Y học dự phòng liên thông khóa 4, lần 4 cho Bác sĩ Y học dự phòng Liên thông khóa 3 tốt nghiệp năm 2019

Click vào đây để xem chi tiết lịch thi tốt nghiệp

Click vào đây để xem chi tiết lịch thi tháng 01/2020

Viện Y học dự phòng và Y tế công cộng

Các tin khác: