Thông báo

Thông báo lần 2 Về việc tiếp nhận hồ sơ khóa học về Phương pháp giảng dạy và học tiếng Pháp giao tiếp và tiếng Pháp chuyên ngành Y khoa tại Nice – Cộng hòa Pháp năm 2019 – 2020

08-01-2020

Thông báo lần 2 Về việc tiếp nhận hồ sơ khóa học về Phương pháp giảng dạy và học tiếng Pháp giao tiếp và tiếng Pháp chuyên ngành Y khoa tại Nice – Cộng hòa Pháp năm 2019 – 2020

Phòng Quản lí Đào tạo Đại học Thông báo lần 2 Về việc tiếp nhận hồ sơ khóa học về Phương pháp giảng dạy và học tiếng Pháp giao tiếp và tiếng Pháp chuyên ngành Y khoa tại Nice – Cộng hòa Pháp  năm 2019 – 2020 (Chi tiết xem tại đây

 

Phòng QLĐT Đại học

Các tin khác: