Tin tức -Truyền thông

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo CME “Nam khoa”- Khóa 3

21-01-2020

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo CME “Nam khoa”- Khóa 3. Xem Thông báo tuyển sinh và Mẫu

Đối tượng tuyển sinh

Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ yhoc dự phòng ,Bác sỹ gia đình ,Bác sĩ chuyên khoa chuyên ngành Nội ,Ngoại Sản ,Nội tiết và Y học cổ truyền.

Xem chi tiết tại đây

Mẫu đơn 

Các tin khác: