Hợp tác quốc tế

Thông báo chương trình học bổng của Trường Đại học Kanazawa, Nhật Bản 2020-2021

05-02-2020

Thông báo chương trình học bổng của Trường Đại học Kanazawa, Nhật Bản 2020-2021, chi tiết vào trang đường link: 

http://kuglobal.w3.kanazawa-u.ac.jp/eg/sie/program/short-term-exchange-programs-at-kanazawa-university-2020-2021/

 
 

 

Hoàng Diệu Linh - Phòng Hợp tác quốc tế

Các tin khác: