Hợp tác quốc tế

Thông báo chương trình học hè của Trường Đại học Shimane, Nhật Bản năm 2020-2021

14-02-2020

Thông báo chương trình học hè của Trường Đại học Shimane, Nhật Bản năm 2020-2021.

Chi tiết vào đường link sau: https://kokusai.shimane-u.ac.jp/english/docs/2020021200027/  

Phòng Hợp tác quốc tế

Các tin khác: