Tin tức -Truyền thông

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vòng 2

17-02-2020

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vòng 2 và Danh mục tài liệu tham khảo như sau: 
1. Thông báo danh sách
2. Danh mục tài liệu tham khảo

Các tin khác: