Đào tạo đại học

Kế hoạch Tuyển sinh ngành Điều dưỡng liên thông từ cao đẳng hình thức VLVH năm 2020

20-02-2020

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch Tuyển sinh ngành Điều dưỡng liên thông từ cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.

Xem đầy đủ tại đây

Các tin khác: