Học bổng

Thông báo Học bổng Kemitraan Negara Berkembang năm 2020 dành cho sinh viên, thạc sỹ

17-03-2020

Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia trao tặng Học bổng Kemitraan Negara Berkembang/ Học bổng cho các Quốc gia đang phát triển cho 105 sinh viên đến từ các Quốc gia đang phát triển để theo học chương trình Thạc sỹ và 5 sinh viên theo chương trình Đại học tại 1 trong 19 Trường Đại học tại Indonesia.

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: