Tin tức -Truyền thông

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, nhằm kiểm soát và khống chế dịch bệnh COVID-19

24-03-2020

Ban Giám hiệu đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trường Đại học Y Hà Nội nghiêm túc triển khai.

 

 

Nội dung công văn:

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: