Tin tức -Truyền thông

Hiến máu tình nguyện "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống" năm 2020

03-04-2020

Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tới tất cả đoàn viên công đoàn các đơn vị hãy nâng cao nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người, tham gia phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2020 là "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống".

 

 

Nội dung thông báo:

 

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: