Khoa học công nghệ

Thông báo lần 1 v/v tổ chức Hội nghị khoa học ngành y tế Nghệ An mở rộng 2020

10-04-2020

Nhằm mục đích trao đổi thông tin , chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cũng như tập hợp và công bố rộng rãi các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực y tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị Khoa học ngành y tế Nghệ An mở rộng năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

Nhằm mục đích trao đổi thông tin, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cũng như tập hợp và công bố rộng rãi các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực y tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị Khoa học ngành y tế Nghệ An mở rộng năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 02 ngày, dự kiến ngày 18 - 19/12/2020

2. Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội nghị Diamond Palace, Khách sạn Giao tế, số 9 Đường Hồ Tùng Mậu, tỉnh Nghệ An

3. Nội dung chính: Báo cáo các chuyên đề, công trình nghiên cứu trong lĩnh vực y tế, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm.

4. Địa chỉ nhận hồ sơ: ThS.BS. Lê Khánh Hòa, Phòng Nghiệp Vụ Y, Sở Y tế tỉnh Nghệ An, SĐT 0982067285 trước ngày 31/10/2020. Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Các tin khác: