Tin tức -Truyền thông

Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam

16-04-2020

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Thư viện trường Đại học Y Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam phát động đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Nhà trường.

 

Nội dung chi tiết:

 

 

 

Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2020:

 

 

Form đăng ký dự thi Đại sứ Văn hóa đọc 2020:

 

                Mẫu                                                                                                         MÃ BÀI DỰ THI (Do Ban tổ chức ghi)


THÔNG TIN DỰ THI

CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2020”

 

1.     Thông tin của thí sinh dự thi

Họ  và tên:...........................................................................................................................................................................

Ngày  sinh:..............................................................................................................................................................................

Lớp: .......................................................................................        Trường: ..........................................................................

Quận/ huyện: ...............................................................         Tỉnh/ thành phố: .....................................................................

Số điện thoại cá nhân (nếu có): .......................................................................................................................................

Email (nếu có): .......................................................................................................................................

 

2.     Thông tin trường

Địa chỉ:........................................................................................................................................................................................

Thầy/ cô phụ trách cuộc thi:..................................................................................................................................................

Số điện thoại: .................................................................................   Email: ........................................................................

 

3.     Thông tin gia đình (bố hoặc mẹ)

Họ và tên bố/ mẹ: .....................................................................        Nghề nghiệp: ..........................................................

Số điện thoại: .................................................................................   Email: ....................................................................

Địa chỉ gia đình: ................................................................................................................................................................

 

                                                                                                THÍ SINH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

                                                         

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: