Phòng chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2)

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, nhằm kiểm soát và khống chế dịch bệnh COVID-19

23-04-2020

Hiệu trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị và viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong toàn Trường nghiêm túc triển khai các nội dung từ ngày 23/4/2020.

 

Thông tin chi tiết Công văn số 726/ĐHYHN-TCCB.

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: