Học viên - Sinh viên

Thông báo cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020

28-04-2020

Căn cứ Kế hoạch số 239/KH-BGDĐT ngày 16/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2020. Trường Đại học Y Hà Nội thông báo đến toàn thể Sinh viên trong Trường về việc tham gia cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 3 - Năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cụ thể theo thông báo đính kèm.

Thông báo tham gia cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 3 năm 2020 tại đây 

Các tin khác: