Khoa học công nghệ

Thông báo Chương trình Nghiên cứu của Chính phủ Anh

22-05-2020

Đại sứ quán Anh thông báo chương trình tài trợ nghiên cứu thứ 2 về Covid19 của Chính phủ Anh cho các nước đang phát triển. Hai chương trình tài trợ đang cùng được mở thời điểm này.

Đại sứ quán Anh thông báo chương trình tài trợ nghiên cứu thứ 2 về Covid19 của Chính phủ Anh cho các nước đang phát triển. Hai chương trình tài trợ đang cùng được mở thời điểm này. 
Chương trình 1: https://www.ukri.org/funding/funding-opportunities/ukri-gcrf-newton-fund-agile-response-call-to-address-covid-19/
Phạm vi: 
Nghiên cứu mới với phương pháp rõ ràng có tác động đến chính sách hoặc thực hành có đóng góp đáng kể cho hiểu biết, phản ứng và chống dịch COVID-19 ở các quốc gia đang phát triển;
Hỗ trợ sản xuất và ứng dụng can thiệp tạo ra tác động ở các quốc gia đang phát triển; Thu thập số liệu và nguồn tài nguyên nhanh chóng cho sử dụng nghiên cứu tương lai.
Hạn nộp hồ sơ: không giới hạn.
Thời gian dự án: 18 tháng 
Không giới hạn kinh phí
Chương trình 2: https://www.nihr.ac.uk/documents/global-effort-on-covid-19-geco-health-research-call-specification/24832#Eligibility
Phạm vi:
Dựa trên ưu tiên nghiên cứu toàn cầu COVID-19 WHO: dịch tễ học, quản lý lâm sàng, phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm, Khoa học xã hội và nhân học trong vấn đề đối phó dịch bệnh.
Kinh phí: lên tới 1 triệu bảng Anh 
Thời gian dự án: 18 tháng
Hạn nộp hồ sơ 3 vòng: 22/06/2020, 10/08/2020, 28/9/2020
Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ: Ths. Hoàng Yến, SĐT: 094 885 1999, Email: yenhoang@hmu.edu.vn. 
Hoặc Ms. Liên Hương, Quỹ Newton Fund Vietnam: SĐT: 0904461817. 
Email: Phan.Huong@fco.gov.uk
 

Các tin khác: