Tin tức -Truyền thông

Thông báo bán thanh lý vật liệu, vật tư thu hồi của Trường Đại học Y Hà Nội

29-05-2020

Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành Thông báo số 1005/TB-ĐHYHN ngày 28/5/2020 về việc bán thanh lý vật tư vật liệu thu hồi từ công trình cải tạo sửa chữa tầng 1, tầng 2 giảng đường Hồ Đắc Di và khu nhà ăn.

Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành Thông báo số 1005/TB-ĐHYHN ngày 28/5/2020 về việc bán thanh lý vật tư vật liệu thu hồi từ công trình cải tạo sửa chữa tầng 1, tầng 2 giảng đường Hồ Đắc Di và khu nhà ăn.

Thời gian xem và đăng ký mua thanh lý: từ ngày 29/5/2020 đến 03/6/2020.

Địa điểm nhận phiếu đăng ký mua thanh lý: Phòng Quản trị và Vật tư - Trang thiết bị, phòng 421 nhà A1 Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

Chi tiết: file đính kèm

 

 

 

 

Phòng CNTT & TT

Các tin khác: