Tuyển dụng

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng

08-07-2020

Nhằm phát triển Bệnh viện trong thời gian tới, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tuyển dụng 07 bác sĩ đa khoa, cụ thể như sau:

Chi tiết Thông báo tuyển dụng xin vui lòng xem tại đây

Các tin khác: