Tin tức -Truyền thông

Hội nghị đại biểu bầu thành viên tham gia Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

30-07-2020

Chiều ngày 29/7/2020 tại Hội trường Lớn, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đại biểu bầu thành viên tham gia Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Thông báo số 304/TB-BYT ngày 27/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thành lập Hội đồng Trường trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Y tế;

Công văn số 3946/BYT-TCCB ngày 24/7/2020 của Bộ Y tế về việc đồng thuận với đề xuất của Trường Đại học Y Hà Nội;

Theo chỉ đạo của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, chiều ngày 29/7/2020 tại Hội trường Lớn, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đại biểu bầu thành viên tham gia Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham gia Hội nghi:

- Về phía Bộ Y tế: TS Phạm Văn Tác – Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo.

- Về phía Nhà trường: GS.TS Tạ Thành Văn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Ban Chấp hành Đảng bộ; thành viên Ban Giám hiệu; Ban Thường vụ Công đoàn; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trưởng, Phó các khoa/phòng và tương đương thuộc và trực thuộc Trường; Viên chức có chức danh nghề nghiệp hạng I trở lên; Đảng viên là viên chức có chức danh nghề nghiệp hạng III trở lên; Giảng viên chính (hạng II) trở lên; Đảng viên là giảng viên (hạng III).

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, TS Phạm Văn Tác – Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo phát biểu, đề nghị Trường Đại học Y Hà Nội tiến hành và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành; thực hiện đúng đề án của Bộ Y tế đã phê duyệt và theo chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường đã thống nhất; công khai, dân chủ, minh bạch. TS Tác mong muốn: “…Với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình quay trở lại Trường Đại học Y Hà Nội - ngôi Trường xưa và được tham gia với trách nhiệm là người đại diện Bộ Y tế trong Hội đồng Trường trong nhiệm kỳ này cần triển khai, thực hiện tốt các quy định về Hội đồng Trường: Xây dựng Trường tự chủ trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với phương châm đào tạo và nghiên cứu những tinh hoa đối với ngành y tế; chuẩn bị tốt mọi hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm kỷ niệm thành lập Trường năm 2020; chuẩn bị và tổ chức kỷ niệm 40 năm (1982-2022) Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ toàn quốc vào năm 2022; xây dựng tốt, mẫu các cơ sở thực hành tiền lâm sàng, mô phỏng và đặc biệt hình thành chuỗi bệnh viện thực hành Nhà trường để thực hiện tốt hơn công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường đời sống vật chất/tinh thần cho các thầy/cô, cán bộ quản lý, người lao động và sinh viên/học viên toàn Trường. Với trách nhiệm của mình, chúng tôi hứa và cố gắng tối đa những gì làm được để cùng với Hội đồng Trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đoàn thể Nhà trường… xây dựng Trường Đại học Y Hà Nội đoàn kết, kế thừa, đổi mới và phát triển”.

GS.TS Tạ Thành Văn – báo cáo Phương án thành lập Hội đồng Trường. Đồng thời, GS Văn khẳng định những đồng chí được Hội nghị tín nhiệm bầu chọn hôm nay sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Nhà trường ở tương lai.

Hội nghị đã tiến hành 02 phiên:

- Phiên 1: Bầu đại diện Cộng đồng xã hội (người ngoài Trường); bầu đại diện viên chức và người lao động;

- Phiên 2: Bầu đại diện giảng viên.

Thông qua quy trình bỏ phiếu bầu thành viên tham gia Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo cơ cấu:

Thành viên đương nhiên: 03

Thành viên đại diện cơ quan quản lý có thẩm quyền (BYT): 01

Thành viên đại diện cộng đồng xã hội ngoài Trường: 05

Thành viên đại diện Viên chức và Người lao động: 03

Thành viên đại diện Giảng viên: 05

Sau hơn 04 giờ làm việc nghiêm túc, trang trọng; Hội nghị đại biểu bầu thành viên tham gia Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Trường Đại Y Hà Nội đã bầu chọn 17 thành viên theo đúng cơ cấu.

Một số hình ảnh:

 

Phòng CNTT & TT

Các tin khác: