Học viên - Sinh viên

Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho hệ Bác sĩ khóa 2014-2020 và hệ Cử nhân khóa 2016-2020

20-08-2020

Những sinh viên tốt nghiệp năm 2020, Nhà trường sẽ trả bằng tốt nghiệp tập trung vào các ngày 25, 26, 27/8/2020 tại Hội trường lớn - Trường Đại học Y Hà Nội.

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: