Quy chế/Quy định

Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học

20-08-2020

Quyết định số 713/QĐ-ĐHYHN về việc Quy định xét miến và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học

Download

 

PHÒNG QLĐT ĐẠI HỌC

Các tin khác: