Tuyển dụng

Bệnh viện Giao thông vận tải tuyển dụng

18-08-2020

Bệnh viện Giao thông vận tải là Bệnh viện đa khoa hạng I, với mục tiêu phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động, Bệnh viện có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ như sau:

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây

Các tin khác: