Tin tức -Truyền thông

Kế hoạch Thông tin tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

14-09-2020

Căn cứ hướng dẫn số 01-HD/ĐUK, ngày 20/8/2020 của Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về "Kế hoạch Thông tin tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X", Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

 

Nội dung Kế hoạch:

 

Phòng CNTT & TT

Các tin khác: