Tuyển dụng

Sở Y tế Đà Nẵng tuyển dụng

24-09-2020

Sở Y tế Đà Nẵng tuyển dụng 14 bác sĩ làm việc tại Bệnh viện và Trung tâm Y tế, cụ thể như sau:

Thông tin tuyển dụng chi tiết xin vui lòng xem tại đây

Các tin khác: