Học bổng

Thông báo xét Học bổng Homtamin lần thứ 8 năm học 2020-2021

05-10-2020

Căn cứ Thông báo tài trợ học bổng cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2020-2021 của Công ty Cổ phần Korea United Pharm Int'l, Phòng CTHVSV&QLKTX thông báo chỉ tiêu và các tiêu chí xét học bổng Homtamin để các khối xét chọn như sau:

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTHVSV&QLKTX

Các tin khác: