Học viên - Sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN KHỐI Y1 ĐƯỢC XÉT DUYỆT Ở KÝ TÚC XÁ ĐHYHN

06-10-2020

PHÒNG CTHVSV&QLKTX THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT DUYỆT DANH SÁCH SINH VIÊN KHỐI Y1 ĐƯỢC Ở KÝ TÚC XÁ 15 TẦNG 

1. Đợt 1:

- Số lượng được xét duyệt ở KTX là: 77 nam, 109 nữ. Danh sách chi tiết xem tại đây.

2. Đợt 2;

- - Số lượng được xét duyệt ở KTX là: 47 nam, 47 nữ. Danh sách chi tiết xem tại đây.

Phòng CTHVSV&QLKTX

Các tin khác: