Tin tức -Truyền thông

Triển khai "chiến dịch Giảm tỷ lệ lây nhiễm mã độc năm 2020"

08-10-2020

Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện các yêu cầu.

Nội dung:

 

Phòng CNTT & TT

Các tin khác: