Học viên - Sinh viên

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC XÉT DUYỆT Ở KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐHYHN

12-10-2020

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC VIÊN SINH VIÊN VÀ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ THÔNG BÁO:

1. Đối tượng học viên ở Ký túc xá 15 tầng Phòng sẽ đón tiếp vào thời gian nhập học.

2. Đối tượng học viên ở Ký túc xá E1 Phòng sẽ đóng tiếp từ ngày 15/10/2020.

Danh sách học viên được ở Ký túc xá xem tại đây.

Trân trọng!

Phòng CTHVSV&QLKTX

Các tin khác: