Học viên - Sinh viên

Thông báo cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội CVNet

13-10-2020

Căn cứ Công văn số 3822/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội CVNet; Trường Đại học Y Hà Nội thông báo đến toàn thể Sinh viên trong Trường về cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội CVNet. Cuộc thi được tổ chức hàng tuần, bắt đầu từ 10h00’ ngày 07/9/2020, kết thúc vào 9h00’ ngày 28/12/2020. Chi tiết Thông báo và hình thức, đối tượng và cơ cấu giải thưởng Sinh viên xem tại file đính kèm

Thông báo cuộc thi xin vui lòng xem tại đây

Thời gian, hình thức, đối tượng và cơ cấu giải thưởng xin vui lòng xem tại đây

Các tin khác: