Học viên - Sinh viên

Tuyên truyền về phòng ngừa hoạt động chiếm đoạt tài sản

13-10-2020

Thực hiện Công văn số 3816/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tới toàn thể sinh viên đề cao cảnh giác, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh tội phạm lừa đảo nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như tài chính, ngân hàng, môi giới việc làm, đưa người đi lao động, học tập tại nước ngoài, kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử, tiền ảo …

Chi tiết thông báo xin vui lòng xem tại đây

Các tin khác: