Học viên - Sinh viên

Thông báo giao lưu, đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo Nhà trường với Học viên Sinh viên

15-10-2020

Thực hiện kế hoạch hoạt động chủ yếu của Nhà trường năm 2020. Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức giao lưu, đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo Nhà trường với Học sinh, Sinh viên.

Thông báo chi tiết xin vui lòng xem tại đây

Các tin khác: