Tin tức -Truyền thông

Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

21-10-2020

Đề nghị Công đoàn cơ sở báo cáo Cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Nội dung đề cương:

 

Phòng CNTT & TT

Các tin khác: