Nhóm khác

Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Y Hà Nội vận động ủng hộ giúp đỡ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ

23-10-2020

Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Y Hà Nội vận động ủng hộ giúp đỡ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

 

Nội dung:

 

Phòng CNTT & TT

Các tin khác: