Quy chế/Quy định

Quy định về đào tạo qua mạng

01-10-2020

Phòng QLĐTĐH thông báo tới các bộ môn về Dự thảo: Quy định Đào tạo qua mạng
DOWNLOAD TẠI ĐÂY
Trân trọng cảm ơn!

PHÒNG QLĐT ĐẠI HỌC

Các tin khác: