Quy chế/Quy định

Tổng hợp văn bản Dự thảo (Cập nhật)

01-11-2019

TỔNG HỢP CÁC DỰ THẢO CỦA TRƯỜNG ĐH Y HÀ NỘI
 
STT THỜI GIAN QUY CHẾ/ QUY ĐỊNH FILE ĐÍNH KÈM GHI CHÚ
1 1/10/2020 Quy định về đào tạo qua mạng Download tại đây Đã ban hành
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Phòng QLĐT Đại học

Các tin khác: