Nhóm khác

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

13-11-2020

Chiều ngày 12/11/2020, Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện kế hoạch số 03-KH/ĐUK ngày 25/9/2020 của Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về “Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Chiều ngày 12/11/2020, Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, truyền hình trực tiếp từ hội trường Lớn đến các Giảng đường 201, 202 (nhà B) và Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa.

Hội nghị nhằm mục đích giúp toàn thể đảng viên trong Nhà trường nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những quan điểm mới trong Nghị quyết Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng, quan trọng, đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động toàn Trường.

 

 

Tham dự Hội nghị có:

- Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng Bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội;

- Đồng chí Tạ Thành Văn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường;

- Cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, cùng hơn 1000 đảng viên của đảng bộ đang sinh hoạt đảng tại Đảng bộ trường Đại học Y Hà Nội.

 

 

Tại Hội nghị, đồng chí Tạ Thành Văn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã quán triệt và triển khai các nội dung, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, mong muốn trong nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ tiếp theo, Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Khối.

 

 

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội trình bày báo cáo, thông tin đến các đảng viên về Nghị quyết của Đảng ủy Khối. Từ đó, các nội dung của Nghị quyết biến thành đề cương, đề án hoạt động của toàn Đảng bộ, đến từng đảng viên. Đây là việc làm hết sức quan trọng.

 

 

Đồng chí Bí thư Đảng bộ Khối các trường Đại học đề nghị Đảng bộ Trường Đại học Y Hà Nội căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể tại từng đơn vị, vận dụng các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III vào thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả tại đơn vị, thông qua các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm.


 

Phòng CNTT & TT

Các tin khác: