Nhóm khác

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph. Ăng - ghen; Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa; Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh

20-11-2020

 

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph. Ăng - ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)

 

 

Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

 

 

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020)

 

Phòng CNTT & TT

Các tin khác: