Phòng chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

04-12-2020

Bộ GD&ĐT đề nghị Giám đốc Sở GDĐT, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng và trung cấp sư phạm tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về việc phòng, chống dịch COVID-19 thuộc phạm vi quản lý.

Nội dung:

 

Phòng CNTT&TT

Các tin khác: