Phòng chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2)

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

04-12-2020

Trường Đại học Y Hà Nội đề nghị các đơn vị và toàn thể viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong Trường nghiêm túc thực hiện.

 

Nội dung:

 

Phòng CNTT & TT

Các tin khác: