Thông báo

Thông báo: Thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2020-2021

23-02-2021

Phòng QLĐTĐH thông báo nội dung công văn 238/TB-ĐHYHN về việc thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2020-2021

Tải file tại đây.

Trân trọng cảm ơn.

PHÒNG QLĐT ĐẠI HỌC

Các tin khác: